Funkce

Navržený kompletní materiálový pásový diagram, vzácné využití materiálu je velmi vysoké a odpad je relativně prodejný.

features

Dvě různé části se spojí a vytvoří souvislou formu

Nadřazenost

Uložte sadu forem

Uložte stisk

Lepší zlepšení využití materiálu

features2
features1

Zájem zákazníka: Deska má prověšený stav.
Řešení: Vyřízli jsme plech, abychom změřili stav prověšení. Podle této situace je pouze nutné při návrhu formy zvýšit plovoucí výšku formy o 18 mm.

features3
features4

Pokud jde o přenosový nástroj, zejména u technologie hlubokého tažení je naší výhodou.
Během procesu návrhu a simulace jsme kromě procesu simulace tváření k dispozici také pro podporu vývoje chapadelového systému včetně simulace kolizní křivky.

features6
features8
features9
features5
features7
features10
features11
features12

1. Analyzujte proces lisování formy a analyzujte proces formování 3D lisovaných dílů pomocí 3D softwaru.
2. Vypočítejte roztažnost materiálu částí výrobku pro vkládání.
3. Uveďte kroky průběžné matrice nebo počet technických matric.
4. Vypočítejte děrovací sílu velikosti čela matrice.
5. Kontinuální a automatická výroba je pro konvenční lisovací procesy obtížná.